CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI THƯƠNG HIỆU VICROWN

PQ110_Pure White

  • Giá bán: Contact
  • Lượt xem: 180

Khổ kích thước của tấm đá
Kích thước tiêu chuẩn ( Normal size) 1450 x 3060 mm
Kích thước khổ lớn ( Jumbo size) 1620 x 3250 mm

Độ dày tiêu chuẩn
15 mm
20 mm
30 mm