CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI THƯƠNG HIỆU VICROWN
Xi măng trắng
CLINKER - XI MĂNG POOCLĂNG | 14-05-2020
Xi măng trắng

Xi măng fooclăng hỗn hợp bền sunfat
CLINKER - XI MĂNG POOCLĂNG | 14-05-2020
Xi măng fooclăng hỗn hợp bền sunfat

Xi măng fooclăng hỗn hợp PC40
CLINKER - XI MĂNG POOCLĂNG | 14-05-2020
Xi măng fooclăng hỗn hợp PC40

Xi măng fooclăng hỗn hợp PC30
CLINKER - XI MĂNG POOCLĂNG | 14-05-2020
Xi măng fooclăng hỗn hợp PC30

PQ120_NERO MARQUINA
ĐÁ NHÂN TẠO GỐC THẠCH ANH NATURAL | 14-05-2020
PQ120_NERO MARQUINA

PQ110_Pure White
ĐÁ NHÂN TẠO GỐC THẠCH ANH NATURAL | 14-05-2020
PQ110_Pure White

PQ103: Statuario GOLD
ĐÁ NHÂN TẠO GỐC THẠCH ANH NATURAL | 14-05-2020
PQ103: Statuario GOLD

PQ102_BLUE VEIN STATUARIO
ĐÁ NHÂN TẠO GỐC THẠCH ANH NATURAL | 14-05-2020
PQ102_BLUE VEIN STATUARIO

PC112_Light Grey Starlight Sparkling
ĐÁ NHÂN TẠO GỐC THẠCH ANH CLASSIC | 14-05-2020
PC112_Light Grey Starlight Sparkling

PC110_Dark Grey Starlight Sparkling
ĐÁ NHÂN TẠO GỐC THẠCH ANH CLASSIC | 14-05-2020
PC110_Dark Grey Starlight Sparkling

PC105_White Starlight Sparkling
ĐÁ NHÂN TẠO GỐC THẠCH ANH CLASSIC | 14-05-2020
PC105_White Starlight Sparkling

Khổ kích thước của tấm đá 
Kích thước tiêu chuẩn ( Normal size) 1450 x 3060 mm
Kích thước khổ lớn ( Jumbo size) 1620 x 3250 mm

Độ dày tiêu chuẩn
15 mm
20 mm
30 mm

PC100_White Starlight Sparkling
ĐÁ NHÂN TẠO GỐC THẠCH ANH CLASSIC | 14-05-2020
PC100_White Starlight Sparkling

Khổ kích thước của tấm đá 
Kích thước tiêu chuẩn ( Normal size) 1450 x 3060 mm
Kích thước khổ lớn ( Jumbo size) 1620 x 3250 mm

Độ dày tiêu chuẩn
15 mm
20 mm
30 mm

Các thông số có thể thay đổi mà không báo trước